Phương pháp viết phần mở bài trong bài thi IELTS Writing Essay

Mở bài phần IELTS Writing Essay thường sẽ bao gồm 2 câu, câu đầu tiên dùng để đưa ra thông tin chung về chủ đề và câu thứ 2 dùng để trả lời câu hỏi hoặc báo hiệu cho người chấm về nội dung của bài viết.

Xem thêm: 
Với câu đưa ra thông tin chung, thường có 2 cách tiếp cận chính: 

1. Cách thứ nhất: Trực tiếp PARAPHRASE lại câu chủ đề ở đề bài: 

Ví dụ với topic sau:

In some countries, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past. Do you think this is a positive or negative development? 

Với câu chủ đề là: “In some countries, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past”, chúng ta có thể viết lại như sau: 

=> "In recent years, it has become far more normal for people to live alone, particularly in large cities in the developed world."

Một số cách paraphrase hay dùng: Dùng cấu trúc chủ động-bị động, đổi dạng từ, sử dụng chủ ngữ giả (kết hợp với việc sử dụng từ đồng nghĩa). 

Ví dụ với câu sau: 

Governments should financially support businesses which are facing the possibility of going bankrupt. 

Chúng ta có thể áp dụng các phương pháp để viết đoạn mở đầu:

a. Sử dụng chủ động - bị động: 

=> Businesses which are facing the possibility of going bankrupt should be financially supported. 

b. Đổi dạng từ: 

Support (v) => Support (n) 
Bankrupt (adj) => bankruptcy (n) 

=> Governments should provide financial support for businesses which are facing the possibility of bankruptcy. 

c. Sử dụng chủ ngữ giả (it, there) 

=> It is necessary for governments to financially support businesses which are facing the possibility of going bankrupt. 

d. Kết hợp các cách + sử dụng từ đồng nghĩa 

=> It is of great necessity for governments to provide financial aids for businesses which are coping with the possibility of bankruptcy. 

Như vậy chỉ từ một câu gốc có thể paraphrase bằng rất nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là người viết cần biết kết hợp các cách để tạo thành một câu văn hoàn chỉnh. 

2. Cách thứ 2 là gián tiếp đưa ý kiến của người khác về chủ đề bằng việc sử dụng cụm “People have different views about...” hoặc “People have differing views about...” 

Ví dụ: Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion. 

Vì chủ đề ở đây là về 2 cách trái chiều của mọi người về việc giảm thiểu tai nạn giao thông nên chúng ta có thể viết câu thứ nhất của mở bài như sau: 

=> People have differing views with regard to the question of how to make our roads safer. 

Đây không phải là một câu viết lại trực tiếp từ câu chủ đề nhưng đây là một cách tiếp cận gián tiếp nêu lên ý kiến của mọi người về câu hỏi an toàn giao thông. 

Câu thứ 2 trong phần mở bài thường được viết khá đơn giản, rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề. Đây là câu quan trọng nhất của bài viết, vì vậy nên được viết một cách dễ hiểu nhất! Thường thì sẽ có một từ nối báo hiệu câu đưa ra ý kiến như là “in my opinion” hay “in my view”. 

Với 2 Topics trên, chúng ta có thể viết câu mở bài thứ 2 này như sau: 

Topic 1: In my opinion, this trend could have both positive and negative consequences in equal measure. 

Topic 2: In my view, both punishments and a range of other measures can be used together to promote better driving habits.
Phương pháp viết phần mở bài trong bài thi IELTS Writing Essay Phương pháp viết phần mở bài trong bài thi IELTS Writing Essay Reviewed by Hưng KTDC on tháng 10 16, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.