Cách viết thân bài và kết bài hay trong phần IELTS Writing Essay

Trong phần tiếp theo của seri hướng dẫn cách viết bài IELTS Essay, bài viết này hướng dẫn các bạn cách viết thân bài và kết bài hay trong phần IELTS Writing Essay. Phần thân bài thường được bố cục thành 2 đoạn văn trung bình gồm 4-6 câu mỗi đoạn. Trong đó có 1 câu chủ đề là câu đầu mỗi đoạn được viết ngắn gọn rõ ràng và dễ hiểu. Tiếp theo đó là 4-5 câu phát triển câu chủ đề bằng cách đưa ra các giải thích và ví dụ.

1. Hướng dẫn viết phần Thân bài

Phần hướng dẫn dưới đây lấy ví dụ về topic life style: 

In some countries, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past. Do you think this is a positive or negative development? 

In recent years, it has become far more normal for people to live alone, particularly in large cities in the developed world. In my opinion, this trend could have both positive and negative consequences in equal measure. 

Trong phần thân bài, người viết sẽ đề cập đến những lợi ích và bất lợi của việc sống một mình:

Đoạn 1: Lợi ích của việc sống một mình 

(1)The rise in one-person households can be seen as positive for both personal and broader economic reasons. (2) On an individual level, people who choose to live alone  may become more independent and self-reliant than those who live with family members. (3) A young adult who lives alone, for example, will need to learn to cook, clean, pay bills and manage his or her budget, all of which are valuable life skills; an increase in the number of such individuals can certainly be seen as a positive development. (4 )From an economic perspective, the trend towards living alone will result in greater demand for housing. (5) This is likely to benefit the construction industry, estate agents and a whole host of other companies that rely on homeowners to buy their products or services. 

Trong đó: 
  • (1) Câu chủ đề
  • (2) Lợi ích thứ nhất
  • (3) Ví dụ cụ thể
  • (4) Lợi ích thứ nhất
  • (5) Giải thích

Đoạn 2: Bất lợi của việc sống một mình 

(6) However, the personal and economic arguments given above can be considered from the opposite angle. (7) Firstly, rather than the positive feeling of increased independence, people who live alone may experience feelings of loneliness, isolation and worry. (8)They miss out on the emotional support and daily conversation that family or flatmates can provide, and they must bear the weight of all household bills and responsibilities; in this sense, perhaps the trend towards living alone is a negative one. (9) Secondly, from the financial point of view, a rise in demand for housing is likely to push up property prices and rents. (10) While this may benefit some businesses, the general population, including those who live alone, will be faced with rising living costs. 

Trong đó:
  • (6) Câu chủ đề 
  • (7) Bất lợi thứ nhất 
  • (8) Ví dụ cụ thể 
  • (9) Bất lợi thứ hai
  • (10) Giải thích 
Có thể nhận thấy bố cục trong 1 đoạn rất rõ ràng, thể hiện ở việc dùng liên từ một cách nhẹ nhàng (Firstly, Secondly...). Nhiều người mắc sai lầm trong việc sử dụng liên từ, rằng việc sử dụng liên từ “uncommon” hoặc “advanced” sẽ được tăng điểm. Việc sử dụng những loại liên từ này sẽ gây ra sự mất tự nhiên và có nhiều trường hợp sẽ nhầm cách sử dụng. Điều này đã được ghi trong “Writing Task 2 Band Description” của trường Đại học Cambridge: 


“Uses cohesion in such a way that it attracts no attention” nghĩa là sử dụng liên từ một cách nhẹ nhàng và không gây chú ý cho người chấm. 
Xuyên suốt cả bài văn, rất nhiều câu phức, câu ghép cũng như các cấu trúc phức tạp được sử dụng một cách linh hoạt. Số lượng câu đơn là rất hạn chế và thường chỉ được dùng để viết những câu thể hiện quan điểm hoặc những ý chính.

2. Hướng dẫn viết phần Kết bài

Kết bài thường chỉ bao gồm một câu làm nhiệm vụ nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Không nên đưa các thông tin mà đề bài không yêu cầu như đưa ra giải pháp. Hãy cùng xem một bản đánh giá bài viết của thầy Simon như sau:


“No surprises in the conclusion” nghĩa là không đưa các thông tin mà không đươc support trong thân bài vào phần kết bài.

Ví dụ với cùng topic về việc sống một mình, kết bài được viết như sau:

In conclusion, the increase in one-person households will have both beneficial and detrimental effects on individuals and on the economy.

Note: Trước khi nhắc lại câu trả lời thường sẽ có một liên từ được đặt ở đầu câu (in conclusion) để đảm bảo tính liên kết mạch lạc giữa các đoạn văn với nhau.
Cách viết thân bài và kết bài hay trong phần IELTS Writing Essay Cách viết thân bài và kết bài hay trong phần IELTS Writing Essay Reviewed by Hưng KTDC on tháng 10 16, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.