Những cụm từ hay nhầm lẫn khi miêu tả biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1

Khi làm bài thi IELTS Writing task1, rất nhiều bạn sử dụng những từ vựng miêu tả biểu đồ theo thói quen mà không biết rằng có những quy tắc nhất định khi sử dụng những từ này. Chính vì vậy, hôm nay, Tôi Học IELTS giúp bạn tìm hiểu về một số từ dùng miêu tả biều đồ thường dùng và thường bị nhầm lẫn: “double”, “twice”, “two-fold”, “triple”, ”treble” , “three times”, “three-fold”. Hi vọng với kinh nghiệm này sẽ giúp các bạn đạt điểm cao trong bài thi Writing.

Xem thêm:


Ảnh minh họa.

1. Cách sử dụng “Twice”, “three times”

“Twice”, “three times” được dùng cho so sánh ngang bằng và có thể dùng double (adj), triple (adj)/treble (adj) để thay thế sử dụng trong câu với nghĩa tương tự khi miêu tả biểu đồ trong Writing Task 1. 

+ Correct: The number of students in school B was double that in school A in 2000 (double là adj) 

+ Correct: The number of students in school B was twice as high as that in school A in 2000 (so sánh ngang bằng) 

+ Correct: The number of students in school B was three times as high as that in school A in 1998 (so sánh ngang bằng) 

+ Correct: The number of students in school B was triple/treble that in school A in 1998 (triple và treble tương đương nhau và đều là adj) 

- Incorrect: The number of students in school B was two times higher than that in school A in 2000 (không có cấu trúc này trong so sánh hơn kém trong tiếng Anh, ta thường sử dụng một trạng ngữ chỉ mức độ để bổ nghĩa trong trường hợp này) 

- Incorrect: The number of students in school B was two-fold higher than that in school A in 2000 (two-fold chỉ được sử dụng để mô tả thay đổi qua thời gian, không sử dụng trong so sánh) 

+ Correct: The number of students in school B was significantly higher than that in school A in 2000 (so sánh hơn kém) 

2. Cách sử dụng “two-fold” hay “three-fold”

“Twice”, “Three times” như đã nói ở trên, được sử dụng trong so sánh ngang bằng, còn “two-fold” hay “three-fold” được sử dụng để chỉ “thay đổi qua thời gian” – giống như “double”, “triple”, “treble” dạng động từ. 

+ Correct: There was a three-fold increase in the number of students in school A from 1998 to 2000 (three-fold đóng vai trò tương đương adj) 

+ Correct: The number of students in school A tripled/trebled from 1998 to 2000 (triple/treble là verb) 

- Incorrect: The number of students in school A increased three times from 1998 to 2000 (three times chỉ được dùng trong so sánh ngang bằng ,ta chỉ có thể dùng three-fold hoặc một trạng ngữ chỉ mức độ trong trường hợp này) 

+ Correct: The number of students in school A increased three-fold from 1998 to 2000 (three-fold đóng vai trò tương đương adv) 

+ Correct: The number of students in school A increased substantially from 1998 to 2000 (substantially đóng vai trò là adv) 

Những thông tin này khá phức tạp và đòi hỏi bạn phải có thời gian tìm hiểu và luyện tập sử dụng để thuần thục và áp dụng vào bài thi IELTS Writing. Chúc các bạn học tốt!
Những cụm từ hay nhầm lẫn khi miêu tả biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1 Những cụm từ hay nhầm lẫn khi miêu tả biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1 Reviewed by Hưng KTDC on tháng 8 18, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.