Tổng hợp các thành ngữ Idioms thông dụng - Phần 4

Việc tìm hiểm và học các idioms - thành ngữ tiếng Anh là một vấn đề cực kì quan trọng mà mọi người không thể bỏ qua trong bài thi IELTS.


Beat it: Đi chỗ khác chơi

Big Deal!: Làm Như Quan trọng Lắm, Làm gì dữ vậy !

Big Shot: Nhân vật quan trọng

Big Wheel: Nhân vật quyền thế

Big mouth: Nhiều Chuyện

Black and the blue: Nhừ tử

By the way: À này

By any means, By any which way: Cứ tự tiện, Bằng Mọi Giá

Be my guest: Tự nhiên

Break it up: Dừng tay

Come to think of it: Nghĩ kỹ thì

Can't help it: Không thể nào làm khác hơn

Come on: Thôi mà,Lẹ lên, gắng lên, cố lên

Can't hardly: Khó mà, khó có thể

Cool it: Đừng nóng

Come off it: Đừng sạo

Cut it out: Đừng giởn nửa, Ngưng Lại

Dead End: Đường Cùng

Dead Meat: Chết Chắc

Down and out: Thất Bại hoàn toàn

Down but not out: Tổn thương nhưng chưa bại

Down the hill: Già

For What: Để Làm Gì?

What For?: Để Làm Gì?

Don't bother: Đừng Bận Tâm

Do you mind: Làm Phiền

Don't be nosy: đừng nhiều chuyện
Just for fun: Giỡn chơi thôi

Just looking: Chỉ xem chơi thôi

Just testing: Thử chơi thôi mà

Just kidding / just joking: Nói chơi thôi

Give someone a ring: Gọi Người Nào

Good for nothing: Vô Dụng

Go ahead: Đi trước đi, cứ tự tiện

God knows: Trời Biết

Go for it: Hãy Thử Xem

Get lost: Đi chỗ khác chơi
Keep out of touch: Đừng Đụng Đến

Happy Goes Lucky: Vô Tư

Hang in there/ Hang on: Kiên trì / Đợi Tí

Hold it: Khoan

Help yourself: Tự Nhiên

Take it easy: Từ từ
Tổng hợp các thành ngữ Idioms thông dụng - Phần 4 Tổng hợp các thành ngữ Idioms thông dụng - Phần 4 Reviewed by Hưng KTDC on tháng 8 24, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.