Tổng hợp thành ngữ tiếng Anh Idioms: Up và Down

Những thành ngữ sử dụng ngôn ngữ một cách ẩn dụ. Điều này nghĩa là ý nghĩa của thành ngữ không giống như những nghĩa của từng từ trong thành ngữ nó. Ví dụ, nếu bị ' go down memory lane', nó nghĩa là bạn suy nghĩ về quá khứ (nghĩa ẩn dụ), không phải bạn đi xuống một con đường có tên gọi là 'Memory Lane' (nghĩa đen).


Những thành ngữ tiếng Anh sử dụng ngôn ngữ một cách ẩn dụ. Điều này nghĩa là ý nghĩa của thành ngữ không giống như những nghĩa của từng từ trong thành ngữ nó. 

Ví dụ, nếu bị ' go down memory lane', nó nghĩa là bạn suy nghĩ về quá khứ (nghĩa ẩn dụ), không phải bạn đi xuống một con đường có tên gọi là 'Memory Lane' (nghĩa đen).

Những thành ngữ là những nhóm từ cố định. Đây nghĩa là thứ tự trong thành ngữ không thể thay đổi. Ví dụ, bạn có thể nói 'go down memory lane' nhưng bạn không thể nói 'go down memory street'.

Những thành ngữ với 'up'

To be up: ‘What’s up?’ nghĩa là: ‘What’s the matter or problem?’ Câu này thường được sử dụng khi một người đang buồn bã hoặc hành động khác thường. Ví dụ:

What’s up with Helen at the moment? She seems really upset.

Chuyện xảy ra với Helen bây giờ vậy? Cô ta có vẻ rất buồn.

Thành ngữ này cũng được sử dụng để chào hỏi một cách thân thiện.

Ví dụ:

Hi, David. What’s up man?’ ‘Just the usual. How’re you doing?

Chào, David. Dạo này sao rồi? Cũng bình thường thôi. Bạn như thế nào?

To be up someone’s street:.lý tưởng cho ai đó hoặc liên quan đến một việc gì mà người đó biết nhiều về.

Ví dụ: 

Ask Sarah that question about football. It’s right up her street: she’s been a fan for ages.

Hỏi Sarah câu hỏi về bóng đá. Đó là lĩnh vực của cô ta: cô là người hâm mộ trong nhiều năm.

To be up to my/the ears: quá bận rộn hoặc dành hết thời gian cho việc gì đó, vì thế bạn có ít thời gian rảnh.

Ví dụ:

Tim can’t help her because he is up to his ears in/with work.

Tim không thể giúp cô ta vì anh ấy bận rộn với công việc.

To be on the up and up: trở thành ngày càng thành công.

Ví dụ:

His life has been on the up and up since he published his first book. Now, he’s making a film in Hollywood.

Cuộc sống an ta đã trở nên ngày càng thành công từ khi anh ta xuất bản cuốn sách đầu tiên. Bây giờ, anh ta đang làm phim tại Hollywood.

To be up-to-the-minute: trở nên cập nhật nhất hoặc rất thời trang.

Ví dụ:

These are up-to-the-minute statistics, and they show that the rush hour starts at 4.30, not 5.

Đây là những báo cáo mới nhất, và chúng cho thấy rằng giờ cao điểm bắt đầu từ 4.30 chứ không phải là 5 giờ.

Những thành ngữ với 'down'

To be down in the dumps: buồn bã hoặc thất vọng.

Thành ngữ này nói lên cách sử dụng cũ của từ 'dumps', được có nghĩa là một bài nhạc buồn.

Ví dụ: 

Helen has been down in the dumps since Michal returned to Poland.

Helen trở nên buồn bã từ khi Michal trở về Ba lan.

To be/look down in the mouth: trở nên hoặc có vẻ buồn và không vui.

To be down in the mouth có nghĩa là vẻ mặt của ai đó buồn bã; họ không tươi cười.

Ví dụ:

Helen looks really down in the mouth at the moment, doesn't she? -Yes, she does. I think she's missing Michal.

Helen thật sự rất buồn phải không? Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ cô ta đang nhớ đến Michal.

To be down-to-earth: thực tế hoặc thiết thực, không phải là giấc mơ

Trong một số cách nào đó, thành ngữ này đối nghĩa với ‘to have your head in the clouds' (to be unrealistic). Ví dụ:

My sister's very down-to-earth. She always buys me useful presents, like kettles and tools. She never buys me anything silly and fun.

Chị của tôi rất thực tế. Chị luôn mua những quà tặng rất hữu ích, như ấm nước và dụng cụ. Chị không bao giờ mua cho tôi những thứ buồn cười và hài hước.

To be/look down at heel: là hoặc có vẻ không ngăn nắp và bảo quản tốt. Đây là thành ngữ ám chỉ đến tình trạng giày dép của ai đó, khi chúng rất mòn và cần mua giày mới hoặc sửa chữa. Ví dụ:

He seemed well-educated, but looked so down at heel. His clothes were scruffy and he needed a haircut.

Anh ta có vẻ có học thức, nhưng hình rất bê bối. Áo quần anh ta rất nhàu và anh ta cần cắt tóc.

To be down on one's uppers: rất nghèo. Đây là một thành ngữ ám chỉ đến tình trạng giày dép của ai đó. Nó có nghĩa là giày của họ đã mòn đế và gót, chỉ còn phần trên của giày. Ví dụ:

David's really down on his uppers at the moment. He lost his job, and he can't pay the rent for his house anymore.

David thật sự không có tiền vào lúc này. Anh ta mất việc, và không thể tra tiền thuê nhà nữa.

To go down memory lane: nghĩ về quá khứ theo cách luyến tiếc và nhớ. Ví dụ: 

I love school reunions. They're a lovely chance to go down memory lane.

Tôi thích những buổi họp mặt lớp. Chúng là cơ hội tốt để ôn lại quá khứ.
Tổng hợp thành ngữ tiếng Anh Idioms: Up và Down Tổng hợp thành ngữ tiếng Anh Idioms: Up và Down Reviewed by Hưng KTDC on tháng 7 31, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.